ฉันเชื่อว่าพวกเขาเป็นรุ่นแรกที่ได้รับการสอนอย่างลึกซึ้ง […]

Continue Reading