ฉันคิดว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นเราจะได้มีการอภิปรายที่ละเอีย […]

Continue Reading