ในกรณีที่ไม่มีระบบค่าเช่นนี้ผู้คนก็ไม่สามารถกระทำได้ ใน […]

Continue Reading