ตรงกันข้ามกับการกำหนดค่า Topplay neurochemical

เมื่อกุ้งก้ามกรามที่เพิ่งแพ้การต่อสู้ได้สัมผัสกับเซโรโท […]