เขาเคารพในเรื่องราวไม่ใช่การลดทอนและไม่เคยอ้างว่าหมดสติ […]

Continue Reading