นั่นเป็นสิ่งที่สัญญาและไม่คาดฝัน

ฉันคิดว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นเราจะได้มีการอภิปรายที่ละเอีย […]