สมองดั้งเดิมไม่ซับซ้อนในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ในการต่อสู้ที่พ่ายแพ้ไม่ว่ากุ้งมังกรจะทำตัวอย่างไรมันก็ […]

สมองและเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดของเรา

ความฉลาดของหนังสือเล่มนี้คือการแสดงให้เห็นว่ารากนี้เกิด […]