ตรงกันข้ามกับการกำหนดค่า Topplay neurochemical

เมื่อกุ้งก้ามกรามที่เพิ่งแพ้การต่อสู้ได้สัมผัสกับเซโรโท […]

สะท้อนภารกิจสากลที่สมองพัฒนาขึ้น

ในโลกที่นักเรียนได้รับการสอนให้เห็นวิวัฒนาการและศาสนาตร […]

ประสาทวิทยาศาสตร์ของอารมณ์

การผสมผสานระหว่างวิวัฒนาการ, ประสาทวิทยาศาสตร์ของอารมณ์ […]