ดังนั้น: ไม่มีค่าไม่มีความหมาย อย่างไรก็ตามระหว่างระบบค […]

Continue Reading