Topplayจำนวนการดูเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่นั้นมา

ในปี 2013 การสังเกตการเพิ่มขึ้นของ YouTube และเนื่องจาก […]

เช่นความจริงง่ายๆที่คนโบราณทุกคน

เขาเคารพในเรื่องราวไม่ใช่การลดทอนและไม่เคยอ้างว่าหมดสติ […]

มิตรภาพของเราไม่ได้เป็นการลงโทษและความเศร้าโศก

มิตรภาพของเราไม่ได้เป็นการลงโทษและความเศร้าโศก ฉันมีนิส […]

Topplay เพียงแค่เป็นเวทีชีวิตในการให้บริการของความก้าวหน้าในอาชีพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันชอบกลางตะวันตกคนทุ่งหญ้าที่มาจากฟาร […]

สติปัญญาและอารมณ์ในตัวควบคู่

เขามักจะเชิญคนเหล่านี้เข้ามาในร้าน ในวันนั้น Wodek ได้น […]