ดังนั้นเรามาถึงการเรียนการสอนครั้งที่สองที่พันปีถูกถล่ม […]

Continue Reading