อย่างไรก็ตามควรชี้ให้เห็นว่าพลังทางกายภาพที่แท้จริงนั้น […]

Continue Reading