ผู้คนถูกจับโดยอารมณ์ที่น่ากลัว

ในผลพวงของความไม่ซื่อสัตย์ผู้คนถูกยึดครองโดยอารมณ์ที่น่ […]