เขาจะพูดแบบชาวบ้านอย่าง “ใช่” และก้มศีรษะขอ […]

Continue Reading