ผู้คนตอบสนองเชิงบวกต่อแนวคิดใหม่เหล่านั้น

ฉันประหลาดใจที่ฉันได้รับอนุญาตให้สนับสนุนการสอนสิ่งที่ฉ […]