ความคิดที่ว่าสังคมที่แตกต่างมีกฎที่แตกต่างกัน

จากนั้นเราสามารถเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงและบางทีวันหนึ่งอ […]

ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

เพื่อทำความเข้าใจกับอุดมการณ์จอร์แดนอ่านอย่างกว้างขวางไ […]

แสดงความเสียหายทางร่างกายทุกรูปแบบ

พวกเขาเป็นทาสของบาโร เป็นอํานาจในการควบคุมที่พอเพียงของ […]